BrainDynamics

start

over ons

missie contact disclaimer  links literatuur laatste nieuws

start

 "train your brain, practise your skills"

Brain Dynamics-Praktijken:
 
 
Groningen
Hengelo
 
 
Diagnostiek & Therapie 
 
Neurofeedback
QEEG 
Evoked Potentials
 
 
 
Brain Dynamics heeft een
     samenwerkingsverband met
(www.eegspectrum.com)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 Brain Dynamics                                                                                      [terug naar "wat is neurofeedback"]

Hersengolven

 

EEG-biofeedback heeft als aangrijpingspunt ritmische activiteiten in het ruwe EEG.
Het ruwe EEG is een verzameling van hersengolven, variërend in frequentie (aantal trillingen per seconde) van 0.5Hz tot meer dan 100Hz. 
Voor EEG-biofeedback zijn de frequenties van 0.5Hz tot 30Hz van belang.
Frequenties kunnen worden opgedeeld in zogenoemde frequentiebanden. 
Deze frequentiebanden hebben een onderling van elkaar te onderscheiden betekenis en representeren een fysiologisch (corticaal) opwindingsniveau (arousal) of graad van prikkelbaarheid en een daarmee globaal samenhangende, mentale toestand en gemoedstoestand  

frequentie banden:  

Delta frequenties    hebben 0.5 tot 4 trillingen per seconde.

In het algemeen hebben deze golven de hoogste amplitude (sterkte) terwijl ze het meest langzaam zijn. Een toename van deze frequenties doet zich tijdens de slaap voor. Hersenbeschadigingen gaan vaak samen met een sterke toename van delta-activiteit.

Thèta frequenties     hebben 4 tot 7 trillingen per seconde.

Thèta neemt toe tijdens dagdromen, trance of wanneer de aandacht gericht is op interne prikkels.       Frequenties van rond de 7Hz reflecteren activiteit in de hippocampus en het limbisch systeem.
Thèta speelt een rol bij angst, activatie en inhibitie. Daarnaast speelt thèta een rol bij leren en geheugen.

Alfa frequenties      hebben 8 tot 12  trillingen per seconde.

 

 

 

 

 

 

De gewone toestand van het brein en treedt op wanneer de persoon ontspannen en alert is zonder specifiek aandacht te geven aan externe prikkels.  Alfa-activiteit wordt ook in verband gebracht met intelligentie, geheugenfuncties en prestaties  

SMR frequenties      hebben 12 tot 14 trillingen per seconde.

SMR-activiteit   (SensoMotorisch Ritme) is met name aanwezig tijdens een waakzame en ontspannen toestand waarbij een demping van sensorische input en motorische output plaatsvindt.

Bèta-I frequenties    hebben 15 tot 18 trillingen per seconde.

 

 

 

 

Bèta-I activiteit wordt met name versterkt bij alertheid en gerichte aandacht samenhangend met verhogingen in het arousalniveau. Het treedt op wanneer we actief informatie verwerken.

Bèta-II frequenties    hebben 18 trillingen per seconde.

Treedt op bij overprikkeling, overactivatie, gespannenheid, hyperfocus en overarousal.

Gamma frequenties  hebben meer dan 30 trillingen per seconde.  

Deze frequenties worden onder meer in samenhang gebracht met tijdbinding van hogere cognitieve processen.
EEG-biofeedback richt zich (in het algemeen nog) niet op het trainen van gamma activiteit.

[terug naar "wat is neurofeedback"]

 
 
 
 
 
 
 


 
www.braindynamicseurope.com
Kenniscentrum Toegepaste Neurowetenschappen en Medische Psychologie
Copyright © 2002-2005 Brain Dynamics Nederland B.V.  All rights reserved