BrainDynamics

start

over ons

missie contact disclaimer  links literatuur laatste nieuws

start

 "train your brain, practise your skills"

Brain Dynamics-Praktijken:
 
 
Groningen
Hengelo
 
 
Diagnostiek & Therapie 
 
Neurofeedback
QEEG 
Evoked Potentials
 
 
 
Brain Dynamics heeft een
     samenwerkingsverband met
(www.eegspectrum.com)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BrainDynamics
Neurofeedback in onze praktijken
Wat gebeurt er tijdens een training?

Tijdens een training neemt de cliënt plaats op een comfortabele stoel. Vervolgens wordt deze aangesloten op een EEG-apparaat. De cliënt is dan door middel van een aantal elektroden verbonden met dit apparaat. Het apparaat is zelf weer verbonden met een computer. De registratie van het EEG – een verzameling van grillig lopende lijntjes – wordt zichtbaar op de computer van de behandelaar. Deze computer is vervolgens weer verbonden met een. Op deze computer wordt EEG-activiteit vertaald in een soort van computerspelletje. Bepaalde elementen van het spel hangen samen met bepaalde kenmerken in het EEG. Het verloop van het spelletje informeert de hersenen over de eigen activiteit. Met het spel moet een bepaald doel worden bereikt. Hoe dichter het doel wordt bereikt des te meer gaat de hersenactiviteit de gewenste richting op. De hersenen worden dus voortdurend geďnformeerd over de voortgang van het spel en elke verbetering of gewenste verandering wordt beloond. De hersenen leren dus doordat ze beloond worden. Het is de bedoeling dat de hersenen zelf het spel spelen en dat de cliënt als het ware toeschouwer is. Hij moet dus niet zelf het spel willen beďnvloeden. De cliënt is dus toeschouwer van een leerproces waarbij de hersenen zichzelf reguleren, dat wil zeggen: in sommige gevallen wat actiever worden en in ieder geval wat rustiger worden. De mate waarin hersenen (opnieuw) leren zich optimaal te reguleren hangt sterk af van de ‘oefentijd’ die de hersenen krijgen en de duur van de periode tussen twee behandelingen in. Vooral in het begin geldt: hoe vaker hoe beter. Voorafgaand aan elke sessie heeft de psycholoog (of andere behandelaar) een gesprek met u. Ook tijdens de training zal hij/zij regelmatig vragen aan de cliënt stellen. Dit is nodig om het leerproces zo goed mogelijk te kunnen volgen.

Wie komen in aanmerking voor een training /behandeling?

In principe komen zowel kinderen als volwassenen in aanmerking voor een training of behandeling. Omdat de hersenen van kinderen ontvankelijker zijn voor indrukken is een neurofeedbacktraining bij hen vaak sneller en effectiever.

Wie geven deze trainingen /behandelingen?

De verantwoordelijkheid voor de door ons verrichte trainingen / behandelingen ligt in onze praktijken bij een psycholoog met als minimale kwalificatie ‘gezondheidszorgpsycholoog BIG’. Deze psycholoog heeft daarnaast een intensieve opleiding gevolgd op het gebied van neurofeedback Voordat er met een training kan worden begonnen moet er een reden zijn om er mee te beginnen. Bij het eerste bezoek heeft u een uitgebreid intake gesprek met de psycholoog over uw klachten, uw ziektegeschiedenis, levensomstandigheden enzovoorts. Mocht het zinvol zijn om verder te gaan – dat op basis naar het oordeel van de psycholoog of uzelf – dan wordt de intake voortgezet met een vervolg intake afspraak. In dit vervolgcontact kan in sommige gevallen ook een aantal testen worden afgenomen, zoals een geheugen- en een concentratietest. Dit maakt een meer objectieve beoordeling van uw klachten mogelijk. Ook wordt er een proef-EEG gemaakt, waarmee de EEG' s uit volgende sessies vergeleken worden om te zien of u vooruitgang boekt. Eventueel kan in overleg besloten worden om een uitgebreid EEG-onderzoek te verrichten. Hiervoor wordt apart een afspraak gemaakt. Als in overleg is besloten tot een training / behandeling dan wordt allereerst in een aantal trainingssessies vastgesteld wat het best passende trainings- of behandelingsprotocol is. Neurofeedback is meestal maatwerk vandaar dat niet altijd vanaf de eerste trainingssessie duidelijk is wat voor u het beste protocol is. Een protocol kan inhouden dat er op verschillende plaatsen om verschillende redenen wordt getraind.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Het aantal neurofeedback sessies (duur per sessie: 45 minuten) verschilt per persoon. Het is gebruikelijk om eerst 10 sessies af te spreken voordat goed kan worden bepaald of het zin heeft om verder met de behandeling te gaan. Gemiddeld zijn er ongeveer twintig tot veertig sessies nodig, afhankelijk van de soort klacht en hoe u op de behandeling reageert. Van te voren blijft het aantal moeilijk in te schatten hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn. In uitzonderlijke gevallen kan het van belang zijn om een behandeling blijvend te blijven toepassen (bijvoorbeeld bij dementie)

Neurofeedback gebeurt poliklinisch, dus u hoeft er niet voor in het ziekenhuis opgenomen te worden. In het begin is het beter om minstens twee keer per week te komen. De behandeling heeft dan meer effect. Meerdere sessies op 1 dag geven geen verhoging van het effect.

Kosten van een training / behandeling

Neurofeedback is geen wondermiddel ! Het is dus raadzaam om niet al te hoge verwachtingen van een training te hebben. Meestal wordt bij het begin van om na 8 tot 10 sessies te beoordelen of het zinvol is om met de training door te gaan. Als er tot dan toe geen veranderingen zijn opgetreden wordt meestal afgeraden om verder te gaan. We spreken van een zinvolle behandeling als er tenminste op een aantal gebieden een verbetering is opgetreden die maken dat de kwaliteit van het bestaan wezenlijk is verbeterd, Uiteindelijk is het de cliënt die bepaald of een behandeling voldoende heeft opgeleverd. Voor informatie over onze tarieven kunt U ons via onze praktijknummers bellen. Neurofeedback valt in veel gevallen onder ‘psychologische hulpverlening in de eerste lijn’ en wordt door een aantal ziektekostenverzekeraars (deels) vergoed. Ook sommige ziekenfondsen vergoeden een deel van de kosten. U heeft van een arts of specialist een verwijzing nodig voor psychologische hulpverlening om voor vergoeding in aanmerking te komen. In sommige gevallen vergoeden werkgevers neurofeedbacktrainingen. Ook zijn in bepaalde gevallen de kosten fiscaal aftrekbaar, bijvoorbeeld als u als ondernemer een training ‘optimaal presteren’ heeft gehad.

 

 
 
 
 
 


 
www.braindynamicseurope.com
Kenniscentrum Toegepaste Neurowetenschappen en Medische Psychologie
Copyright © 2002-2005 Brain Dynamics Nederland B.V.  All rights reserved